Колектив кафедри

Колектив кафедри

Онкологія

Бондаренко Ігор Миколайович

Завідувач кафедри з 2000 року. Доктор медичних наук, професор. Лікар-онколог вищої категорії.

Дійсний член Європейського товариства онкологів ESMO, дійсний член Американської асоціації клінічної онкології ASCO. Під його керівництвом захищено 4 кандидатських дисертації з онкології. Автор понад 300 наукових робіт.

Організував перший у країні центр клінічних випробовувань, де всі хворі отримують лікування виключно за рахунок міжнародинх партнерів. Має досвід проведення більше 360 міжнародних клінічних досліджень у якості головного дослідника. Загальна кількість хворих, що було залучено до досліджень, перевищила 4000 осіб, кількість досліджуваних препаратів – понад 200. Професор Бондаренко І.М. посідає перше місце серед вчених науковців-медиків України за індексом наукометричного цитування (індекс Гірша). Лауреат нагороди міжнародної агенції «Clarivate Analytics», як автор набільшої кількості вісокоцитованих робіт серед вчених України у всіх галузях знань у 2016, 2017, 2018 роках. Розробляє комп’ютерну систему управління роботою науково-дослідницького центру з метою вдосконалення принципів організації та проведення клінічних досліджень.

Головний науковий та практичний інтерес – індивідуалізація лікування онкологічних хворих в залежності від показників біологічної агресивності пухлин. Велику увагу приділяє організації навчального процесу.

Тема докторської дисертації «Профілактика, діагностика та лікування гострої ранньої післяопераційної непрохідності шлунково-кишкового тракту», 1997 рік.


Завізіон Віктор Федорович

Кандидат медичних наук, доцент, лікар онколог вищої категорії, онкохірург вищої категорії.

Відповідає за навчальний процес на кафедрі. Працює на кафедрі онкології з 1991 року. Дійсний член Європейського товариства онкологів ESMO, Європейської Асоціації Гематологів EHA, Української асоціації мамологів, Української асоціації онкоурологів, Всеукраїнської громадської організації «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги». Велику увагу приділяє оптимізації навчального процесу, впровадженню новітніх навчальних технологій, в тому числі рольових ігор, комп’ютерних технологій тощо. Активно працює в клінічних дослідженнях лікарських засобів для лікування онкологічних хвороб.

Тема кандидатської дисертації «Психологічна реабілітація онкологічних хворих на етапі діагностики та лікування», 1997 рік.


Машталер Віталій Євгенович

Кандидат медичних наук, доцент кафедри. Лікар-онколог вищої категорії, онкохірург вищої категорії. Відповідає за науково-лікувальну роботу кафедри. Заступник декана стоматологічного факультету з наукової роботи. Дійсний член Європейського товариства онкологів ESMO, дійсний член Европейської спілки онкохірургів ESSO, дійсний член асоціації пластичних хірургів та камбустіологів України.

Працює на кафедрі з 1992 року. Професійна діяльність в області пухлин шлунково-кишкового тракту, м’яких тканин, молочної залози, реконструктивної хірургії і онкології, ендоваскулярної хірургії та медикаментозної терапії пухлин.

Тема кандидатської дисертації «Комбіноване лікування раку прямої кишки з використанням полірадіомодифікації», 1998 рік.

Автор 5 книг з онкології, більш ніж 80 друкованих робіт.

Тема кандидатської дисертації «Комбіноване лікування раку прямої кишки з використанням полірадіомодифікації», 1998 рік.


Дмитренко Катерина Олександрівна.

Кандидат медичних наук, асистент кафедри, лікар-онколог вищої кваліфікаційної категорії.

Дійсний член Європейського товариства онкологів ESMO. Активно працює в клінічних дослідженнях лікарських засобів для лікування онкологічних хвороб. Автор понад 30 наукових публікацій.

Тема кандидатської дисертації «Обгрунтування оптимальних підходів до системного лікування хворих на метастатичний рак молочної залози», 2011 рік.


Мохаммад Ісович Ходжуж

Асистент кафедри, кандидат медичних наук, магістр медицини, лікар-онколог, другої кваліфікаційної категорії. Дійсний член Європейського товариство онкологів ESMO, дійсний член Американської асоціації клінічної онкології ASCO, Європейського товариства гінекологічної онкології ESGO та інших всесвітніх медичних організацій. Автор понад 50 наукових публікацій. Проходив міжнародне стажування у США, Німеччині, Грузії, Ізраїлі, ОАЕ.

Тема кандидатської дисертації «Обґрунтування ефективності системного лікування раку молочної залози в залежності від індексу маси тіла», 2018 рік.


Прохач Анна Володимирівна

Асистент кафедри, кандидат медичних наук, магістр медицини, лікар-онколог першої кваліфікаційної категорії.

Автор понад 40 наукових публікацій, 3 патентів на винахід. Головний професійний інтерес – системна терапія злоякісних пухлин. Має найбільший у регіоні досвід лікування високодозовими схемами пацієнтів з онкологематологічними пухлинами, підготовки пацієнтів до трансплантації кісткового мозку. Проходила міжнародне стажування у Ізраїлі, Словаччині, Латвії, Великобританії.

В 2017 році захищена дисертація на тему: «Прогнозування, профілактика та лікування гематологічної токсичності системної терапії раку молочної залози». Дійсний член Європейської спілки клінічних онкологів (ESMO).

Мохаммад Хашем Ельхажж

Асистент кафедри, кандидат медичних наук, лікар-онколог другої кваліфікаційної категорії, лікар-онкохирург.

В 2010 році закінчив клінічну ординатуру за фахом «клінічна онкологія». Автор понад 40 наукових публікацій.

В 2017 році захищена дисертація на тему: «Роль молекулярних підтипів пухлини при формуванні персоніфікованих підходів до лікування метастатичного раку молочної залози».


Суховерша Олександр Анатолійович.

Доктор медичних наук, доцент кафедри, онкохірург вищої категорії, торакальний хірург вищої категорії.

Працює на кафедрі з 2007 року. Автор більш ніж 160 наукових статей, 5-ти монографій, 6-ти винаходів. Голова Асоціації торакальних хірургів Дніпропетровщини з 2005 року. Член Європейського Респіраторного товариства з 2003 року (Срібна відзнака від 2009 р.), Українських наукових товариств онкологів, хірургів.

Тема докторської дисертації “Рак легень ІІІА стадії: індивідуалізація лікування та прогнозу”, 2008 рік.

Стьопушкін Сергій Петрович.

Кандидат медичних наук, асистент кафедри, лікар-уролог вищої категорії.

Завідувач 1-го урологічного відділення КЗ «ДМБКЛ№4» ДОР». Праціює на кафедрі з 2009 року. Автор більш ніж 30 друкованих робіт, з 2005 року – член Європейської Асоціації урологів, з 2008 дійсний член Всесвітнього Ендоурологічного товариства.

Тема кандидатської дисертації «Особливості цистектомії по життєвим показанням», 2006 рік.

Баранов Ігор Вікторович

Кандидат медичних наук, хірург-онкопроктолог вищої категорії. Медичний директор КНП «МКЛ №4» ДМР з хірургічної допомоги. Працює на кафедрі з 2016 року.


Аверін Дмитро Ігоревич

лікар-онколог, старший лаборант кафедри з 2020 р.


Смоліна Катерина Василівна

лікар-онколог, старший лаборант кафедри з 2017 р.

Радіологія

Кислицина Віра Семенівна

к.м.н., доцент, лікар вищої кваліфікаційної категорії з онкології.

Працює на кафедрі з 1975 р. Відповідає за навчально-методичну роботу циклу «Радіологія». Член профкому співробітників академії.

Тема кандидатської дисертації: «Неспецифічна хіміотерапія комплексного лікування хворих на рак молочної залози II-Б стадії»

Логвиненко В’ячеслав Вікторович

к.м.н., доцент кафедри. Лікар вищої кваліфікаційної категорії з променевої діагностики. Працює на кафедрі онкології з 2008 року. Відповідає за роботу студентського гуртка циклу "Радіологія", за видавничу діяльність циклу «Радіологія».

Тема кандидатської дисертації: «Променева діагностика уражень плечового суглоба та їх наслідків».

Суздалєв Петро Лукич

к.м.н., асистент, лікар вищої категорії з променевої діагностики. Працює на кафедрі з 1981 р. Відповідає за роботу з інтернами циклу «Радіологія» Тема кандидатської дисертації: «Ретроградная холангопанкреатография. Вопросы усовершенствования и определение диагностической ценности»

Хворостенко Юлія Михайлівна

к.м.н. асистент, лікар вищої кваліфікаційної категорії. Відповідає за лікувальну діяльність циклу «Радіологія». Працює на кафедрі з 2011 р. Тема кандидатської дисертації: «Променеве і комбіноване лікування раку шлунка. Індивідуальний прогноз».

Кіхтенко Ігор Миколайович

к.м.н. асистент, лікар вищої кваліфікаційної категорії з променевої терапії. Працює на кафедрі з 1993 р. Відповідає за науково-дослідницьку діяльність циклу «Радіологія». Тема кандидатської дисертації: «Селективна магніто-лазерна терапія пізніх променевих ушкоджень м'яких тканин у онкологічних хворих».

Давлєтова Надія Олександрівна

Асистент кафедри. Лікар першої кваліфікаційної категорії з променевої діагностики. Працює на кафедрі з 2017 р.

Чередниченко Наталія Олексіївна

асистент кафедри, лікар вищої кваліфікаційної категорії з променевої діагностики, працює на кафедрі з 2016 року, відповідальна за радіаційну безпеку та радіаційний контроль в академії.

Дєдаєва Людмила Олександрівна

лікар, старший лаборант. Працює на кафедрі з 1995 р.

Стадник Наталія Сергіївна

лаборант кафедри з 2005 р. Середня медична освіта.